Thuốc Imfinzi 50mg/ml (Durvalumab) Tác dụng cách dùng giá bán

Liên hệ để biết giá !

Nội dung mô tả tóm tắt: Thuốc Imfinzi 50mg/ml (Durvalumab) điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ do công ty AstraZeneca nghiên cứu sản xuất. Thuốc có 2 hàm lượng 120mg/2.4ml và 500mg/10ml.

Thuốc Imfinzi là thuốc đầu tiên được approved cho chỉ định bổ trợ trong điều trị Ung thư phổi, thuốc Imfinzi được approve bởi FDA năm 2017 dựa trên kết quả của nghiên cứu PACIFIC.

Thuốc Imfinzi được approve điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) trong hai trường hợp:

+ Điều trị giai đoạn III không mổ được

+ Đã hóa xạ trị đồng thời với kết quả bệnh không tiến triển.

Thuốc hiện tại chưa được approve sử dụng tại Việt Nam

Danh mục:

Thông tin thêm về Thuốc Imfinzi 50mg/ml (Durvalumab) Tác dụng cách dùng giá bán