Thuốc Vizimpro 45mg Dacomitinib điều trị ung thư phổi mua ở đâu

1,899 

Thuốc Vizimpro 45mg được bác sĩ kê đơn để điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ đã lan sang các bộ phận trên cơ thể thuốc được sử dụng như một phương pháp điều trị đầu tiên khi khối u của bạn có một gen thụ thể, tăng trưởng biểu bì bất thường