Thuốc Myvelpa điều trị viêm gan C mua ở đâu giá tốt nhất,

Liên hệ để biết giá !

– Thuốc Myvelpa chứa Sofosbuvir-velpatasvir là thuốc ức chế  NS5A-NS5B đầu tiên và có hiệu quả cao để điều trị HCV có kiểu gen từ 1 đến 6.
– Đây là một lựa chọn rất cần thiết cho interferon ở bệnh nhân nhiễm genotype 3 tiết kiệm hơn sofosbuvir kết hợp với daclatasvir, và ở những bệnh nhân xơ gan còn bù với genotype 3.
– Đáng chú ý, không giống như ledipasvir-sofosbuvir, không được nghiên cứu với sofosbuvir-velpatasvir cho bất kỳ gen nào khi điều trị với thời gian 8 tuần, trừ khi kết hợp với thuốc thứ ba (voxilaprevir).
– Sofosbuvir-velpatasvir, như ledipasvir-sofosbuvir, sẽ dễ bị tương tác thuốc với các tác nhân giảm axit đặc biệt là các chất ức chế bơm proton và tác động của các tác nhân trên hiệu quả lâm sàng đã được ghi nhận.
– Sofosbuvir + velpatasvir-Tỷ lệ chữa bệnh rất cao trên  các dòng virút viêm gan C chính.
– Có 6 dòng virut viêm gan siêu vi C (HCV): 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Có thể phân chia thành các loại phụ như 1a, 1b và khác.

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Thông tin thêm về Thuốc Myvelpa điều trị viêm gan C mua ở đâu giá tốt nhất,