Thuốc Saicapma 200mg Capmatinib điều trị ung thư phổi giá bao nhiêu

Liên hệ để biết giá !

Thuốc Saicapma 200mg là một loại thuốc kê đơn dành cho người trưởng thành, được ứng dụng để điều trị một loại ung thư phổi được gọi là ung thư phổi dạng không tế bào nhỏ (NSCLC).