Thuốc Selcaxen 40mg Selpercatinib điều trị ung thư phổi mua ở đâu

Liên hệ để biết giá !

Thuốc Selcaxen 40mg được dùng để điều trị một số loại ung thư phổi không phải tế bào nhỏ ở người lớn và thuốc cũng được dùng để điều trị một số loaij ung thư tuyến giáp ở người lớn và trẻ em ít nhất 12 tuổi